1. Thanh toán khi nhận hàng

Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, torino.vn sẽ xác nhận với bạn qua email, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. torino.vn cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái đơn hàng của bạn thông qua email.

2. Thanh toán : Chuyển khoản

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, torino.vn sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, Torino.vn sẽ liên lạc với bạn để thông báo. Nếu giao dịch thành công, Torino.vn sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.