I. Khi nào thì tôi nhận được hàng?

Thông thường torino.vn sẽ giao hàng cho bạn trong khoảng từ 12h đến 24h ngày làm việc kể từ khi bạn đăng ký mua.

– Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn 1 ngày làm việc khi vào ngày lễ hoặc chủ nhật và một số  tình huống bất khả kháng sau:

+ Nhân viên torino.vn  liên lạc với bạn qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.

+ Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

+ Số lượng đơn hàng của torino.vn tăng đột biến khiến đội giao nhận tăng theo chưa kịp.

II. Phạm vi giao hàng của torino.vn

– Trên Toàn quốc